Regressie therapie

Regressie is het herbeleven van vroegere ervaringen die ten grondslag liggen aan huidige
problemen en eigenaardigheden. Regressie-therapeuten gebruiken herbelevingen voor het
ophalen van vergeten en onverwerkte ervaringen die storend nawerken, maar ook voor het
reactiveren van goede gevoelens, vergeten positieve ervaringen en slapende vermogens.
Klachten als angsten, depressies, relatieproblemen en seksuele problemen hebben oorzaken.
Ook storende karaktertrekken als luiheid of negatieve overtuigingen als “het is mijn schuld dat alles fout
gaat,” hebben oorzaken in het verleden. Hetzelfde geldt voor veel lichamelijke klachten.
Die oorzaken hebben we vaak vergeten. In die vergeten belevingen zitten emotionele wonden
die nooit geheeld zijn, of ze waren aanleiding tot hardnekkige, half bewuste overtuigingen. Zulke
overtuigingen veranderen slechts als we begrijpen hoe ze ontstaan zijn en waarom we ze hebben
vastgehouden. Herbeleven met begrip vergemakkelijkt het loslaten van die overtuigingen. Na het
opsporen en herbeleven van de onverwerkte ervaringen ontladen de emoties zich en ervaren
cliënten de samenhang tussen hun ervaringen van toen en de klachten van nu.
Resultaten van deze therapie zijn, zoals van bijna elke psychotherapie, te onderscheiden in:

– mentale resultaten: toegenomen helderheid, zelfinzicht, begrip voor mensen, bevrijding
van hardnekkige storende ideeën;

– emotionele resultaten: innerlijke kalmte, zelfacceptatie en zelfvertrouwen, herstel van
inlevingsvermogen en positieve emoties (bv. kunnen genieten), uiten van emoties (bv.
verdriet en kwaadheid);

– lichamelijke resultaten: verdwijnen van psychosomatische spanningen en kwalen, d.w.z.
lichamelijke stoornissen die psychisch bepaald worden, zoals onvoldoende energie en
weerstandsvermogen, spanningen, overgevoeligheden, lichamelijke klachten zonder
medische verklaring.

Reïncarnatietherapie is regressietherapie die ook herbelevingen accepteert van ervaringen die kennelijk vóór dit leven liggen. Regressietherapeuten ontdekten vorige levens bij toeval. In plaats van de suggestie: “ga terug naar het moment in je jeugd dat….,” gaven zij de suggestie: “ga terug naar de eerste keer dat…..” Vaak volgde dan een traumatische sterfervaring in een andere tijd, een ander land, zelfs in het lichaam van het andere geslacht. Soms was het herbeleven en uiten van deze gebeurtenis voldoende om hardnekkige problemen te genezen. De eerste verslagen van deze ontdekkingen zijn uit de twintiger jaren van de vorige eeuw. In 1978 verschenen de eerste boeken van therapeuten en een verslag van het eerste grote onderzoek.
Veel problemen hebben hun oorzaak natuurlijk in dit leven. En zelfs als de oorzaak in een kennelijk vorig leven zou liggen, is het verweven geraakt met het leven nu.

Reïncarnatietherapeuten werken daarom met vier soorten ervaringen:

 1. Het leven nu, inclusief de ogenschijnlijk vergeten eerste kinderjaren.
 2. De tijd tussen de verwekking en de geboorte. De geboorte is vaak het meest ingrijpend.
  Toch zijn er ook voor de geboorte soms gebeurtenissen die een leven lang nawerken,
  zoals een abortuspoging.
 3. Vorige levens. Meestal is traumatisch sterven de meest indringende ervaring. Dan blijft veel
  onverwerkt, vooral als ons bewustzijn vernauwd is door angst en pijn, hevige emoties of
  door verdoving.
 4. De periode tussen het sterven en de volgende geboorte. Als we sterk aan ons lichaam,
  ons huis, ons werk of onze naasten gehecht blijven, kunnen we na het sterven blijven
  hangen bij het lichaam of in de omgeving waarin we gestorven zijn.

Reïncarnatietherapie accepteert zulke merkwaardige ervaringen van cliënten. De resultaten rechtvaardigen dat. Een onderzoek liet zien dat meer dan de helft van de cliënten helemaal of bijna helemaal (en blijvend) van zijn klacht af komt in gemiddeld zes sessies van twee uur. Nog eens een kwart van de cliënten meldt dat de klachten minder zijn geworden, hoewel 70 % van de cliënten al eerder vergeefs voor hun klacht waren behandeld, soms jarenlang.
Geloven in reïncarnatie hoeft niet. De therapie gaat uit van ervaringen, niet van een levensovertuiging.