Thermografie

Medische Thermografie is een aanvullende opsporingsmethode naar de bron van lichamelijke klachten met behulp van warmtemeting op het lichaam.

Opmerkelijk warme of juist koude gebieden kunnen een aanwijzing zijn voor een mogelijke bron van de klachten. Zo is een gebied met een ontsteking relatief warm en een plek met verminderde doorbloeding juist kouder. Verder is de temperatuurverdeling van de linker- en de rechter lichaamshelft bij gezonde mensen vrijwel gelijk, daardoor kunnen verschillen in dit warmtebeeld (thermogram) op problemen duiden.

Digitale infrarood beeldvorming, leent zich bij uitstek om pijnklachten en ontstekingen op te sporen.

Met betrekking tot Preventief onderzoek naar de borstgezondheid is Medische Thermografie een zeer waardevolle aanvullende onderzoeksmethode die kan helpen bij de vroegtijdige opsporing van verdachte ontwikkelingen in de borstregio die te maken kunnen hebben met de borstgezondheid.

Medische Thermografie is voor iedereen beschikbaar, voor vrouwen, mannen en kinderen die klachten hebben, of juist geïnteresseerd zijn in een preventieve ‘health check’ ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand zonder verwijzing van een arts.

De resultaten van het onderzoek kunnen:

•    Uw arts eventueel ondersteunen in de diagnose
•    Het ondersteunen en volgen van behandelingen
•    Aanleiding voor uw behandelaar om nader onderzoek te (laten) doen naar uw lichamelijke klachten

Medische Thermografie wordt toegepast in diverse klinische vakgebieden, o.a. reumatologie, neurologie, fysiotherapie, sportgeneeskunde, oncologie, pediatrie, orthopedie etc.

Klik voor meer informatie op: www.meditherm.nl